Efektywność - innowacja produktowa

Poprzez wsparcie mobilne w postaci aplikacji wzrasta efektywność pracy w terenie i wydajność przepracowanych godzin. Wypracowaliśmy również mechanizmy społecznościowe usprawniające wewnętrzną komunikację między pracownikami. Wykorzystanie techniczne końcówki mobilnej do zastosowania algorytmiki rozpoznawania obrazu celem monitoringu konkurencji.

Kontrola

Synchronizacja bieżących danych, w szczególności zasobów
(stany magazynowe, zamówienia, zadania)

Praca w trybie offline

Praca w trudnych warunkach nie stanowi już problemu - dzięki możliwości pracy w trybie offline i online zostaje zachowany pełny dostęp do danych całego systemu.

Centralne zarządzanie - innowacja organizacyjna

Istotą innowacji organizacyjnej jest szybkość i sposób wymiany danych z bazą centralną, co pozwala na sprawne i efektywne zarządzanie pracodawców z poziomu centralnego systemu.

Nasz System

Daje możliwość nieograniczonej rozbudowy o dowolne funkcjonalności. System może się rozrastać i dostosowywać do organizacji wraz z jej rozwojem. Daje dużą elastyczność prowadzonych działań, umożliwia zastosowanie rozwiązania niemalże w każdej branży.


Główne cechy produktu

Efektywność

Poprzez wsparcie mobilne w postaci aplikacji wzrasta efektywność pracy w terenie i wydajność przepracowanych godzin.

Kontrola

Synchronizacja bieżących danych, w szczególności zasobów (stany magazynowe, zamówienia, zadania)

Praca w trybie offline

Praca w trudnych warunkach nie stanowi już problemu - dzięki możliwości pracy w trybie offline i online zostaje zachowany pełny dostęp do danych całego systemu.

Centralne zarządzanie

Istotą innowacji organizacyjnej jest szybkość i sposób wymiany danych z bazą centralną, co pozwala na sprawne i efektywne zarządzanie pracodawców z poziomu centralnego systemu.

O firmie

Sellogic sp z o.o.

Sales Force Automation

Projekt „Sellogic” dostarcza specjalistyczny system informatyczny z dostępnością on-line, wraz ze specjalnie skonstruowaną aplikacją mobilną, wspierające procesy handlowe, sprzedażowe i logistyczne w firmach, które zajmują się – ogólnie rzecz ujmując – handlem. Aplikacja będzie wspierała głównie firmy z branży FMCG, ze względu na zaplanowane działania marketingowe oraz wybraną grupę docelową, jednakże może być zastosowana w dowolnej branży, która wspiera procesy handlowe i zatrudnia fizycznie handlowców.

Akronim SFA w nazwie projektu oznacza „Sales Force Automation”, czyli automatyzację procesów sprzedaży. Oznacza to, że powstający system będzie wspierał obsługę szeregu procesów sprzedażowych, które funkcjonują w tych organizacjach.

Efektem wspierania tych procesów, będzie, m.in.:

 • podwyższenie efektywności pracy handlowców w terenie
 • synchronizacja bieżących danych, w szczególności stanów magazynowych, listy zadań do wykonania na bieżący dzień
 • wsparcie mobilne handlowców w postaci aplikacji
 • efektywności przepracowanych godzin

Doskonałe wyniki jak i rozwój systemu zawdzięczamy szczegółowej analizie rynku oraz wieloletniej pracy z Handlowcami z różnych sektorów rynku, jak również w wyniku długofalowej współpracy z przedstawicielami organizacji na stanowiskach zarządczych.

Zapewniamy:

 • szybkośc obsługi procesów przez handlowca w terenie
 • łatwość synchronizacji danych
 • zmniejszenie ilości procesów, które przekładają się finalnie na efektywność handlowca
 • monitorowanie i eliminacja nadużyć w obszarach, które wymagałyby zastosowania drogich systemów typu GPS
 • eksplorację bazy klientów, efektywne trasowanie działań klientów
 • efektywna komunikacjie na linii dyrektor sprzedaży oraz pracownicy terenowi
 • uniknięcie ryzyka dublowania zadań
 • wykorzystanie mechanizmów, które minimalizują ryzyko związane z rotacją handlowców, zarówno pod kątem ich zatrudnienia, jak również pod kątem obszarowym, polegające na konieczności ponownych szkoleń oraz braku odpowiedniej wiedzy do prowadzenia procesów handlowych

Produkty

Narzędzie do przeprowadzania wywiadu bezpośredniego CAPI - Computer Assisted Personal Interview

CAPI MOBILE jako podstawowy produkt Asystenta Ankietera w gamie produktów Sellogic & Trimtab Computer Assisted Personal Interview na smartfonie).
Aplikacja Capi Mobile Systemu Sellogic jest webową platformą, a zarazem systemem klient-serwer, przeznaczonym do aktywnego pozyskiwania i raportowania danych sondażowych lub obserwacyjnych na różne sposoby (np. wizyty w trybie offline CAPI (laptop) lub Mobi (telefon,tablet), linki webowe w trybie online tzw. CAWI.
Użytkownik modułu Capi Mobile (respondent lub ankieter - odpowiednio do wybranej metody), posługując się dowolnym urządzeniem mobilnym z systemem Android, jak:
tablet, smartphone, może uruchomić i wypełnić w trybie offline dowolną ankietę / formularz.
Sellogic proponuje rozwiązanie które umożliwi przenoszenie na urządzenia mobilne kwestionariuszy w postaci pojedynczego pliku wytworzonego w środowisku edycyjnym aplikacji Sellogic, gdzie publikuje się dowolne formularze, ankiety CAPI oraz pobiera raporty. Naszym klientom dajemy do dyspozycji dostęp do wszystkich funkcjonalności platformy typu BPM (tworzenie procesów,bazy,obiegi dokumentów,dashboardy menagerskie). Wyniki ankietowania są zapisywane w karcie pamięci (smartfonu, tabletu) mogą być przekazywane na serwer według uznania:
albo przez indywidualnie załadowanie, albo przez przesłanie po zakończeniu ankiety, albo przez automatyczne synchronizowanie w dogodnym czasie.
Bezpośrednia synchronizacja ankiet pozwala na ciągłe monitorowanie zarówno spływu ankiet jak i pracy ankieterów - podobnie jak w przypadku wywiadów CAPI realizowanych na laptopach.

Systemy Mobilnego Wsparcia sprzedaży

Aplikacje on-line, mobilne systemy sprzedaży typu sales force dają Managerom całkowitą kontrolę nad strukturami terenowymi. Natychmiastowe, zdalne raportowanie daje pełną wiedzę o podejmowanych działaniach od razu po ich zaistnieniu, dzięki czemu możliwy jest stały dostęp do najbardziej aktualnych informacji. Wspierających procesy handlowe, sprzedażowe i logistyczne w firmach, które zajmują się szeroko rozumianym handlem. Aplikacje wspierają głównie firmy z branży FMCG, ze względu na zaplanowane działania marketingowe oraz wybraną grupę docelową, jednakże mogą być zastosowane w dowolnej branży, która wspiera procesy handlowe i zatrudnia osoby pracujące w terenie.

Systemy B2B

Aplikacja wspierająca kierowników sprzedaży, zaopatrzenia czy magazynów oraz ich partnerów (sklepy, dystrybucja, punkty przeładunkowe) Zapewnia pełną automatyzację procesów biznesowych.

Systemy raportowania branży BTL

Systemy raportowania dla firm prowadzących kampanie merchandisingowe, montaż oraz dostawy materiałów BTL.

Zalety:

 • optymalizacja kosztów magazynowania i dystrybucji POSM
 • precyzyjny proces raportowania i obiegu dokumentów
 • bardzo elastyczne formy rozliczenia
 • bezpieczeństwo, rzetelność i terminowość realizacji usług

Wdrożenia

Raportowanie Instalacji

System realizuje zlecanie instalacji sprzętów AGD/RTV przez punkty dużej sieci handlowej do przypisanych Monterów - Instalatorów.
Funkcjami dodatkowymi są powiadomienia mailowe oraz smsowe informujące o nowym zleceniu wraz z raportem statusu instalacji.

Raportowanie Ankiet

System dedykowany jest specjalnym akcjom merchandisingowych, w których użytkownicy raportują wykonane zlecenia przesłane przez centralę. Aplikacja umożliwia definiowanie pytań ankietowych, które podlegają określonym walidacjom (tj. wymagalność załączników zależna od odpowiedzi, z góry narzucone rodzaje odpowiedzi itp.). Dystrybucja ankiet podlega algorytmowi opierającemu się na strukturze powiązania raportowanego obiektu do osoby realizującej zlecenie. Wynikiem pracy systemu jest automatycznie generowany raport zawierający zestawienie odpowiedzi wraz z przypisanymi zdjęciami.

Obsługa procesów logistyczno-magazynowych

System zawiera szereg procesów magazynowo – logistycznych realizujących potrzeby firmy. Do części magazynowej należą procesy: awizacji, przyjęcia i lokowania w magazynie, relokacji oraz inwentaryzacji produktów. Natomiast część logistyczna pozwala na składanie zamówień, które poprzez logikę workflow przesyłane są do odpowiednich Centrów logistycznych a następnie do wykonawców. System umożliwia monitoring całej ścieżki przebiegu procesu. Ponadto aplikacja dostarcza narzędzia wspomagające prace magazynowo logistyczną poprzez – automatyczne wysyłanie informacji do systemów zewnętrznych o przyjęciach magazynowych, statusach zamówień.

Wygląd aplikacji

Nasi Partnerzy

 • partner
 • partner

Nasi Klienci

 • Sellpoint
 • Arteria Logistic

Wszystkie usługi i produkty, które przygotowujemy są dostosowywane do Twoich potrzeb.

Jak nas znaleźć

Adres:
Stawki 2a
00-193 Warszawa
Tel: 22 482 02 00
Email: biuro@sellogic.pl